przygotowalniadrukarniaintroligatorniaFUNDUSZE EUROPEJSKIE

"Twój pomysł, europejskie pieniądze".Projekt "Podniesienie konkurencyjności drukarni Poligraf w skali regionu, dzięki unowocześnieniu i rozbudowie parku maszynowego oraz poprawie jakości zarządzania relacjami z klientami". współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Całkowity koszt projektu –1 052908,80 zł
Wartość wsparcia z EFRR – 513 508,80 zł


Przydatne informacje:

www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia 0-800-888-776
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

www.lawp.eu
nr telefonu do Punktu Informacyjnego 81 462 38 31
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin


startfirmaprzygotowalniadrukarniaintroligatorniaFUNDUSZE EUROPEJSKIEkontakt